Privacy

Noël Mylle respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Noël Mylle, Albert I-promenade 64, bus 03.01, 8400 Oostende. Deze gegevens worden louter gebruikt in het kader van klantenadministratie en marketing. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Noël Mylle via post of via info @ theatredelamode . be Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die niet volledig of onjuist zouden zijn. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

THÉATRE DE LA MODE

 

NOËL MYLLE

noel@theatredelamode.be
www.theatredelamode.be

CONTACT

Albert I-promenade 64, bus 03.01
8400 Oostende
059 42 55 86