De website van Théatre de la Mode maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

DISCLAIMER

Copyright

Noël Mylle is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande en schriftelijke goedkeuring, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden.

Aansprakelijkheid

Deze website werd gecreëerd om algemene informatie te geven aan de bezoeker, en de website zal of kan regelmatig worden bijgewerkt.  De informatie op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden.  Noël Mylle wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van de website.

Hyperlinks

Noël Mylle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt verwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen

 

 

THÉÂTRE DE LA MODE

 

NOËL MYLLE

noel@theatredelamode.be
www.theatredelamode.be

CONTACT

Leeuwkestraat 23, bus 21,
8790 Waregem
0475  51 06 22